12/29/12

Các câu hỏi thường gặp khi unlock iphone bằng phần cứng.


Các câu hỏi thường gặp khi unlock iphone bằng phần cứng.

Câu hỏi 1: Khi unlock bằng phần cứng máy tôi có phải dùng sim ghép nữa không.
             Không, Máy bạn sẻ dùng như máy quốc tế. sử dụng được tất cả nhà mạng

Câu hỏi 2: Khi unlock song máy có bị trực trặc gì không ?
             Có, Nhưng chỉ khoản 2-5 ngày đầu tiên do lổi cặp chương trình. Vì số lượng bên mình nhập cặp                    chường trình rất nhiều nên lổi 1 vài con là chuyện bình thường. Thông thương sẻ bị lổi mất sóng, No all. Khi    đó bạn có thể đến lại tiệm bên mình sẻ thay cặp chương trình khác cho bạn. Khi máy qua thời gian trên sẻ ổn định như máy các máy iphone zin bình thương

Câu hỏi 3: Khi unlock song máy có sử dụng được mạng 3g hay không
               Có. đầy đủ chức năng như iphone 4 thường

Câu hỏi 4: Có chắc chắn là unlock được FW 6.0
                Chắc chắn với bạn là được
Câu hỏi:5: Thời gian unlock iphone softbank bằng phần cứng là bao lâu
                24 tiếng vói FW 5xx , và 48 tiếng với FW 6.XX. Có thể sớm hơn thì chúng tôi sẻ liên lạc với bạn để lấy máy

         

No comments: