8/10/16

Cách giải quyết iPhone 6 trục trặc sóng di động kém khi áp dụng iPhone chạy iOS 10

Mặt định iOS 10 áp dụng chung tần số cho thoại và thông tin, Vấn đề này có khả năng ảnh hưởng tới sóng hiển thị trên máy.

đông người sử dụng iPhone trên phàn nàn trên các mạng xã hội và forum rằng chiếc máy của họ sau khi làm mới lên iOS 10 bỗng gặp tình trạng sóng điện thoại yếu. bình thường sóng hiển thị đủ 5 chấm tròn nhưng sau làm mới chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 chấm.

Hiện chẳng thể khẳng định chắc hẳn chắc rằng vấn đề trên tổ chức do đâu, bù lại người đọc toàn bộ có thể làm theo Phương pháp phía dưới post này để tăng lên hư hỏng.

phiên bản iOS 10, iOS 8.1 đã được Apple lược không chọn chức năng tắt mở dữ liệu di động (data), đồng thời máy cũng không giúp tự chuyển sóng thoại, Do vậy người sử dụng chỉ có thể thiết lập cố định máy chạy ở 2G, 3G hay LTE. Nếu bạn chọn 3G để lên mạng và giai đoạn này chỉ tắt dữ liệu này đi mà không chuyển về 2G, sóng thoại thông thường cũng vẫn cử động ở băng tần 3G.

Tuy 3G tại VN đã phủ sóng diện tích rộng nhưng chất lượng chưa thật sự ổn định, đây cũng là một trong những cái cớ khiến người dùng kêu than về sóng khi được trang bị iOS 10.

Để khắc phục tình huống trên, khi không áp dụng dữ liệu mạng 3G cho liên kết internet, bạn hãy chuyển lắp ráp về 2G nhờ vào truy cập: Settings => Cellular => Voice & Data => lựa chọn 2G.

Ở hình Phía trên khi thử nghiệm dùng sóng 3G, dù ở vị thế trung tâm nhưng chỉ được tối đa 4 chấm hiển thị sóng. quá trình đó thông qua 2G đều được 5 chấm.

Nguồn bài viết > Tại đây

No comments: